Училищен екип за учебната 2021-2022 година

Екип, За Нас
Калинка Йорданова Павлова – директор; Гюлюмсер Мехмедова Идриз – заместник-директор Янка Атанасова Костадинова – главен учител, ИТ, БЗО; Мариана Николова Рилска – старши учител в начален етап; Маргарита Атанасова Сотирова – старши учител в начален етап; Рени Георгиева Харизанова –  учител в начален етап; Анна Георгиева Грочева – старши учител  в НЕ; Борислава Йорданова Джинина – старши учител по БЕЛ; Таня Тодорова Анастасова – старши учител  по АЕ; Венета Георгиева Гудова –  учител по Математика; Йорданка Ганчева Ганчева – старши учител  по ХООС, ФА, ЧП; Елена Димитрова Деянова –  учител  по ИЦ, ГИ, заместник Атанас Симетчиев; Ядигяр Якуб Фандъкова –  учител  по ИИ, Т; Елена Ангелова Ванчева – старши учител  по ФВС; Лариса Михайловна Дорохова – старши учител  по Музика; Елисавета Стефанова Личева –  учител  в ГЦДО в НЕ; София…
Виж повече