Гостуване на детския отдел на библиотеката

Галерия, Добри практики
По случай 2 април Международният ден на детската книга, Детски отдел на библиотеката гостува на децата от 1-ви до 4-ти клас на ОУ "Св.Патриарх Евтимий". С любими приказки от Ханс Кристиан Андерсен и занимателни и весели гатанки, един час премина неусетно.
Виж повече

В дхуа на европейската солидарност и съпричастност

Галерия, Добри практики
Учениците от ОУ "Св. Патриарх Евтимий" в дух на европейска солидарност и съпричастност, хуманизъм и добра воля се включиха в благотворителната инициатива на МОН и БЧК "Деца помагат на деца" и събраха и изпратиха помощи за българските неделни училища в Украйна. Така се надяваме да помогнем и зарадваме децата от тези училища.
Виж повече

Помощ за децата на Украйна

Новини
Учениците от ОУ "Св. Патриарх Евтимий" в дух на европейска солидарност и съпричастност, хуманизъм и добра воля се включиха в благотворителната инициатива на МОН и БЧК "Деца помагат на деца" и събраха и изпратиха помощи за българските неделни училища в Украйна. Така се надяваме да помогнем и зарадваме децата от тези училища.
Виж повече

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Постижения, Проекти
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени…
Виж повече

Нашата малка гимнастичка – Елена Николова

Галерия, На учениците
Отличното представяне и завоюваните медали на нашата малка гимнастичка Елена Николова от V клас продължават да се множат. Всички в ОУ "Св. Патриарх Евтимий" се гордеем с поредните й постижения: I - во място за двойка с бухалки в категория "Девойки младша възрасти"-златен медал и II-ро място на индивидуално представяне с топка - сребърен медал в IV Международен турнир по художествена гимнастика " Кра кра" организиран от СКХГ "Виктория" гр. Перник. От сърце пожелаваме успех на Ели и в предстоящия международен турнир по художествена гимнастика в гр. София на 20.03.2022 год.  
Виж повече