Олимпиада по математика

Home / Справочник / Олимпиада по математика

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с организацията и реализирането на общински кръг на математическа олимпиада за ученици от IV до VІІ клас Ви информираме, че той ще се проведе на 09.12.2023 г. (събота) в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ от 9.00 часа.

Учениците се явяват във фоайето на училището в 8.45 часа.

Времетраенето на състезанието е 4 часа – от 09.00 до 13.00 ч. Турнирът включва 4 отделни теми за следните възрастови групи: IV клас, V клас, VI клас и VII клас Форматът на турнира е 3 задачи, които се изписват с подробно описание на решението.

Записване за участие в олимпиадата се извършва чрез подаване на декларация за информирано съгласие в срок до 05.12.2023 г. до 12,00 часа. Образецът може да се изтегли от сайта на училището.

Приложено на сайта на училището ще намерите:

  1. Декларация за информирано съгласиеДекларация за информирано съгласие;
  2. Примерни задачи за подготовка
  3. НОМ_общински_2021_-_Пловдив_4._клас
  4. 5 клас олимпиада 2019
  5. 6 клас олимпиада 2019-2020
  6. Задачи Олимпиада 7 клас 2019

 

На всички участници пожелаваме успешно представяне!

 

от ръководството на  ОУ „Св. Патриарх Евтимий“