Училищни графици I срок 2023-2024

Home / Графици / За контролни и класни работи / Училищни графици I срок 2023-2024

Графици за провеждане на допълнителна работа и консултации I срок тук

Графици за обучение по безопасност на движението и за обучение за действия при бедствия I срок тук

График на час за спортни дейности I срок тук

График  на допълнителния час на класа I срок тук

График за приемни дни и часове на педагогическите специалисти I срок тук

График класни работи I срок тук

График контролни работи I срок   тук

График дежурство учители I срок  тук