План за действие и финансиране към стратегията за развитие на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ за учебната 2023 – 2024 година

Home / Справочник / Училищни планове / План за действие и финансиране към стратегията за развитие на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ за учебната 2023 – 2024 година