Нов секретар на обществения съвет

Home / Новини / Нов секретар на обществения съвет

Весела Гавраилова Хамамджиева се заменя с резервния член Мария Петрова Рамова