Обществен съвет от 31.10.2022

Home / Обществен съвет / Обществен съвет от 31.10.2022

Председател: Мария Стефанова Кабакова – родител;

Секретар: Весела Гавраилова Хамамджиева – родител;

Членове:

Диана Иванова Балканджиева – представител на ПРБК, община Пещера;

Томи Иванов Каймаканов – родител, бивш възпитаник на училището;

Николина Костадинова Сиракова – родител