Световният ден на книгата и авторското право

Галерия, Добри практики
23 април, е свързана с насърчаване млади и стари, да се обръщат по-често към страниците на книгите, да преоткрият удоволствието от четенето и да оценят приноса на онези, допринесли за културния прогрес на цялото човечество. По този повод учениците от втори клас участваха в мероприятие организирано от училищната библиотека на тема: „Моята любима книга“. Те прочетоха и споделиха със съучениците си любими текстове от своите книги, и с много желание и фантазия изработиха книгоразделители. Г-жа Джинина отправи като пожелание към малките читатели мисълта на Чарлз Елиът : Книгите да бъдат за тях: най- тихите и най- верните им приятели, да са най- откритите и най- мъдрите им съветници и в същото време най- търпеливите им учители.
Виж повече