Ръководство

Home / За Нас / Ръководство

Гюлюмсер Мехмедова Идриз – заместник-директор по учебната дейност, специалност Математика и Информатика