Поименен състав на обществения съвет към училището, считано от 07.11.2019 г.

Home / Обществен съвет / Поименен състав на обществения съвет към училището, считано от 07.11.2019 г.

Председател :

Милена Борисова Борисова, родител

Секретар :

Весела Гавраилова Хамамджиева, родител

Членове :

Димитър Стоянов Павлов, представител на ПРБК, община Пещера

Цветелина Иванова Терзиева, родител

Костадин Михайлов Карамаринов, бивш възпитаник на училището