Заповед за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години

Профил на купувача
Заповед за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМИТЕ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО
Виж повече

25.04.2019 год. учебна евакуация на личния състав на училището

На учениците, Постижения
Днес в ОУ"Св.Патриарх Евтимий" гр.Пещера се проведе второто за тази учебна година общоучилищно обучение и подготовка на училищния персонал и учениците за способите за защита, начините на поведение и действия при възникване на бедствия и пожари и на учебна евакуация със съдействието на РС "ПБЗН" Пещера под умелото ръководство на инсп. Красимир Писков. Благодарим на огнеборците и на момичетата от училищния отбор, областен първенец, за демонстрацията!
Виж повече