Състав на Обществения съвет

Home / Обществен съвет / Състав / Състав на Обществения съвет

Председател :

Милена Борисова Борисова, родител

Секретар :

Весела Гавраилова Хамамджиева, родител

Членове :

Диана Иванова Балканджиева, представител на ПРБК, община Пещера

Елена Петрова Цикалова., родител

Костадин Михайлов Карамаринов, бивш възпитаник на училището