УЧИЛИЩЕН БЮДЖЕТ

Home / УЧИЛИЩЕН БЮДЖЕТ

бюджет 2022

Отчет за изпълнение на бюджета и протоколи първо тримесечие

отчет на бюджета към 30.09.2021

отчет на бюджета към 30.09.2021

бюджет 2021

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2020 година

бюджет и протоколи-първо тримесечие 2021 г.

бюджет и протоколи – годишен 2020

ГФО 2019

отчет на бюджета за второто тримесечие на 2020 година

отчет на бюджета за първото тримесечие на 2020 година

утвърден бюджет за 2020година

Училищен бюджет за 2020 година

отчет на бюджета за четвърто тримесечие и за 2019 година

отчет на бюджета за трето тримесецие на 2019 година

Отчет на бюджета – второ тримесечие, 2019

отчет на бюджета за първото тримесечие на 2019 год.

Училищен бюджет 2019

отчет на бюджета към 31.12.2018 г.

отчети и протоколи трето тримесечие 2018

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2018

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018  

утвърден бюджет 2018

утвърден бюджет 2018

заповед формули

Бюджет 2018

протокол 9

обществен съвет протокол

бпротокол общо събраниеюджет 2017

отчет 2017