УЧИЛИЩЕН БЮДЖЕТ

Home / УЧИЛИЩЕН БЮДЖЕТ

Отчет на бюджет към 31.12.2023

Отчет на бюджет към 30.09.2023 

Бюджет 2023

Отчет на бюджет към 31.12.2022 

Отчет на бюджет към 30.09.2022 

Отчет на бюджета към 30.06.2022 

Отчет на бюджета към 31.03.2022

бюджет 2022

отчет на бюджета към 31.12.2021

отчет на бюджета към 30.09.2021

Отчет на бюджета към 30.06.2021 

Отчет на бюджета към 31.03.2021

бюджет 2021

Отчет на бюджета към 31.12.2020

Отчет на бюджета към 30.09.2020 

отчет на бюджета към 30.06.2020 

отчет на бюджета към 31.03.2020 

утвърден бюджет за 2020 

Училищен бюджет за 2020

отчет на бюджета към 30.09.2019

Отчет на бюджета към 30.06.2019

отчет на бюджета към 31.03.2019

Училищен бюджет 2019

отчет на бюджета към 31.12.2018

отчети и протоколи трето тримесечие 2018

Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2018

ОТЧЕТ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2018  

утвърден бюджет 2018

утвърден бюджет 2018

заповед формули

Бюджет 2018

протокол 9

обществен съвет протокол

бпротокол общо събраниеюджет 2017

отчет 2017