училищни програми 2019/2020

Справочник, Училищни програми
училищни програми 2019/2020 мерки за повишаване на качеството на образование 2019-2020 ГЗЕИО - програма 2019-2020 програма за превенция на ранното напускане20(9-2020 програма за равни възможности 2019-2020 Учебни програми ЦОУД - програма 2019-2020 програма за образователна интеграция 2019-2020 програма за повишаване на резултатите от НВО 2019-2020
Виж повече