Олимпиада по математика

Справочник
СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми родители, Във връзка с организацията и реализирането на общински кръг на математическа олимпиада за ученици от IV до VІІ клас Ви информираме, че той ще се проведе на 09.12.2023 г. (събота) в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ от 9.00 часа. Учениците се явяват във фоайето на училището в 8.45 часа. Времетраенето на състезанието е 4 часа - от 09.00 до 13.00 ч. Турнирът включва 4 отделни теми за следните възрастови групи: IV клас, V клас, VI клас и VII клас Форматът на турнира е 3 задачи, които се изписват с подробно описание на решението. Записване за участие в олимпиадата се извършва чрез подаване на декларация за информирано съгласие в срок до 05.12.2023 г. до 12,00 часа. Образецът може да се изтегли от сайта на училището. Приложено на сайта на…
Виж повече