Заповед за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години

Профил на купувача
Заповед за избор на заявител по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 години ЗАПОВЕД ЗА ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМИТЕ УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО
Виж повече