НП „Заедно в изкуствата и спорта“

Галерия, Проекти
Емоционално състезание по волейбол под мотото" Спортуваме заедно "се проведе днес във физкултурния салон на училището. Ученици от 5, 6 и 7 клас от клуба по волейбол от НП" Заедно в изкуството и спорта" с ръководител госпожа Елена Ванчева премериха сили в оспорван двубой със своите учители и Директора на училището- госпожа Калинка Павлова. Пред многобройната публика и двата отбора положиха много усилия и показаха спортсменско поведение. Ученикът от 7а клас Берк Сираков беше избран за съдия на срещата. Победител в двубоя стана отборът на учителите, а след него с минимална разлика завършиха учениците от клуба. Учителите доказаха, че освен знания и дисциплина, имат и много двигателни умения и воля за победа. Госпожа Ванчева награди и двата отбора с волейболни топки и им пожела много здраве, весели празници и още…
Виж повече

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Постижения, Проекти
Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени…
Виж повече

Обява за подбор на кандидати за заемане на длъжността „социален работник“

Постижения, Проекти
ОБЯВА  за подбор на кандидати за заемане на длъжността СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове обява Социален работник
Виж повече

„Дигитален свят“ в дигитална среда

Постижения, Проекти
  Ето какво научават учениците в клуб "Дигитален свят" по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител гл. учител Янка Костадинова. https://scratch.mit.edu/projects/401265707 https://scratch.mit.edu/projects/397310418 https://scratch.mit.edu/projects/397374992 https://scratch.mit.edu/projects/394878071   [video width="426" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2020/06/дигитален-свят.mp4"][/video]      
Виж повече

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Постижения, Проекти
С днешното занятие на клуб „Дигитален свят“ с ръководител гл. учител по ИТ Янка Костадинова стартира участието на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера в изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Виж повече

Обява за работно място

Проекти
ОБЯВА  за подбор на кандидати за заемане на длъжността: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове обява за социален работник
Виж повече

Нашето eTwinning събитие

Erasmus +, На учителите, Постижения
[video width="640" height="360" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2020/01/26Jun2019-2252-5-.mp4"][/video] На 05.06.2019 год. послучай Международния ден за опазване на околната среда  учениците от училищните отбори, работещи по проект "Две минути и половина до полунощ" по програма Еразъм+ проведоха своето eTwinning събитие. Пред присъстващите гости от РИОСВ-Пазарджик и от училищата в гр. Пещера и родители  учениците  показаха  своите eTwinning дейности, демонстрираха всичко, което са научили и сътворили.
Виж повече