Състав на Обществения съвет

Състав
Председател: Милена Борисова Борисова – родител; Секретар: Весела Гавраилова Хамамджиева – родител; Членове: Диана Иванова Балканджиева – представител на ПРБК, община Пещера; Елена Петрова Цикалова – родител; Костадин Михайлов Карамаринов – бивш възпитаник на училището
Виж повече