Поименен състав на обществения съвет към училището, считано от 07.11.2019 г.

Обществен съвет, Състав
Председател : Милена Борисова Борисова, родител Секретар : Весела Гавраилова Хамамджиева, родител Членове : Димитър Стоянов Павлов, представител на ПРБК, община Пещера Цветелина Иванова Терзиева, родител Костадин Михайлов Карамаринов, бивш възпитаник на училището
Виж повече

Състав на Обществения съвет

Състав
Председател : Милена Борисова Борисова, родител Секретар : Весела Гавраилова Хамамджиева, родител Членове : Диана Иванова Балканджиева, представител на ПРБК, община Пещера Елена Петрова Цикалова., родител Костадин Михайлов Карамаринов, бивш възпитаник на училището
Виж повече