Обществен съвет от 31.10.2022

Обществен съвет, Състав
Председател: Мария Стефанова Кабакова – родител; Секретар: Весела Гавраилова Хамамджиева – родител; Членове: Диана Иванова Балканджиева – представител на ПРБК, община Пещера; Томи Иванов Каймаканов – родител, бивш възпитаник на училището; Николина Костадинова Сиракова – родител
Виж повече

Поименен състав на обществения съвет към училището, считано от 07.11.2019 г.

Обществен съвет, Състав
Председател: Милена Борисова Борисова – родител; Секретар: Весела Гавраилова Хамамджиева – родител; Членове: Димитър Стоянов Павлов – представител на ПРБК, община Пещера; Цветелина Иванова Терзиева – родител; Костадин Михайлов Карамаринов – бивш възпитаник на училището;
Виж повече

Състав на Обществения съвет

Състав
Председател: Милена Борисова Борисова – родител; Секретар: Весела Гавраилова Хамамджиева – родител; Членове: Диана Иванова Балканджиева – представител на ПРБК, община Пещера; Елена Петрова Цикалова – родител; Костадин Михайлов Карамаринов – бивш възпитаник на училището
Виж повече