Обществен съвет от 31.10.2022

Обществен съвет, Състав
Председател: Мария Стефанова Кабакова – родител; Секретар: Весела Гавраилова Хамамджиева – родител; Членове: Диана Иванова Балканджиева – представител на ПРБК, община Пещера; Томи Иванов Каймаканов – родител, бивш възпитаник на училището; Николина Костадинова Сиракова – родител
Виж повече