за контакт:

Контакти
4550 гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик,  ул. "Васил Левски" № 1, тел. директор:  0898765218; тел. канцелария: 035062337;  0893383929; e-mail: info-1301763@edu.mon.bg
Виж повече