за контакт:

Контакти
4550 гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ул. "Васил Левски" № 1, тел. директор:  0898765218; тел. канцелария: 035062337;  0893383929; e-mail: ou-sv.p.evtimii-peshtera@abv.bg
Виж повече