Изнесен иновативен урок

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Още един изнесен иновативен урок по Здравно и екологично образование - ИУЧ с учениците от VI и VII клас в "Биовет" АД гр. Пещера, ръководен от Янка Костадинова, главен учител, и с участието на инж. Георги Щерев, специалист Обучение и развитие в предприятието. Учениците представиха свои проекти за причините за промените в климата и последствията върху живите организми и за добрите практики, които следват в ежедневието си, за да щадят природата. Огромен интерес предизвика предоставената възможност на всички присъстващи да изчислят своя въглероден отпечатък чрез създадената от учениците електронна анкета. В урока инж. Щерев представи мащаба на производството на „Биовет“ АД, както и проведените дейности и инициативи за опазване на околната среда.
Виж повече

Представителна изява

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Вълнуващ трети ден от мобилността по НП „Иновации в действие“. В един своеобразен спектакъл на крепост „Перистера“ бяха представени част от талантливите деца на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. Пъстра феерия от музика, танц, грация, поезия, минало и настояще си дадоха среща на това уникално място. Участници в концерта бяха : Екатерина Маринова и Берен Чакър от I клас; Есин Медева, Иванина Търпанова и Симай Ерсой от II клас; Марина Сандрева и Петър Маринов от III клас; Боряна Тодорова, Марина Керцадова, Мариян Кабаков, Мариана Цекова, Дениз Калфов от IV клас; София Герджикова и Иван Каймаканов – V клас; Елена Николова и Микаела Рамова – VI клас; Радост Василева, Теодора Ненкова, Айше Хилми, Ирен Кафеджиева, Йоана Хамамджиева, Любомир Джурков и Али Кертов от VII клас.
Виж повече

Легендата за Перистера

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Оживя легендата за Перистера пред гостите на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ по Национална програма „Иновации в действие“. Радост Василева от VII клас се превъплъти в образа на красивата тракийка, от чиято саможертва били разтърсени римските легионери и я нарекли Перистера – гълъб.
Виж повече

„Предай нататък“ 2023г.

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Да предадем доброто, да покажем наученото за нас беше приоритет в дните на мобилността по НП "Иновации в действие". Янка Костадинова – главен учител и Йоана Хамамджиева – ученичка от VII клас демонстрираха и обучиха гостите да създават онлайн постери и електронни книги. В един интересен иновативен практически урок "Предай нататък" с учениците от VI и VII клас и гостуващите ученици и учители бе създаден електронен постер за един от най-красивите летни празници Еньовден.
Виж повече

Творческа работилница – „Единни в многообразието“

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Запомнящо се представяне на история, традиции и обичаи на гр. Пещера от ученици, родители, бивши и настоящи учители и приятели на училището в една уникална творческа работилница „Единни в многообразието“ в Историческия музей на града. На гостите ни по Национална програма „Иновации в действие“ дадохме възможност да се докоснат до интересни занаяти като обущарство, грънчарство и дърворезба и да опитат нашите кулинарни изкушения: пещерски зелник, турска татлия и тарана, както и домашна пещерска боза. В творческата работилница „Единни в многообразието“ в Историческия музей на града, пещерският зелник беше представен от Рени Харизанова, учител в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ и нейната ученичка Иванина Търпанова от II клас, а пещерската боза – от Дора Руски, бивш учител от училището. Всички гости вкусиха домашно приготвения традиционен пещерски зелник на Петя Седянкова - баба…
Виж повече

Спазваме традициите

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
За трета поредна година по традиция при домакинството на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ по Национална програма „Иновации в действие“ засаждаме заедно с гостите дърво на приятелството в двора на училището, защото ние избрахме да бъдем добри, да обичаме природата и да живеем в хармония с нея.  
Виж повече

Мобилност – втори ден

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Интересен втори ден от мобилността в ОУ "Св. Патриарх Евтимий“ – представяне на иновативен интердисциплинарен урок в V клас по Здравно и екологично образование (ИУЧ), Родолюбие (ИУЧ) и Интеркултурно образование (ИУЧ) от учителите, работещи по иновацията, Янка Костадинова, Елена Деянова и Борислава Джинина. Освен гостуващите училища на урока присъстваха и Весела Тодорова – Старши експерт по природни науки и екология, и Ваня Апостолова – Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия от РУО Пазарджик.
Виж повече

Старт на мобилността 2022-2023г.

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Добре дошли в ОУ " Св. Патриарх Евтимий" на нашите партньори по Национална програма "Иновации в действие" от ОУ "Васил Априлов" - Бургас, ОУ "Стефан Стефанов" - Елин Пелин и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Градница! По стар български обичай с питка и мед посрещнахме своите гости от 3 училища в България по Национална програма „Иновации в действие“. Така започнаха дните на обмяна на добри практики в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“. На събитието присъстваха Елена Рядкова – заместник-кмет на Община Пещера и Диана Балканджиева – гл. експерт „Образование“ в Община Пещера.
Виж повече

Иновации в действие 2022/2023г.

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Участие на Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ в Националната програма „Иновации в действие“ през учебната 2022/2023 година   За четвърта поредна година Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ участва в Националната програма „Иновации в действие“, която е свързана със създаване на условия и подкрепа за прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот в иновативните училища, както и с изграждането на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища в цялата страна. По Модул 1 на програмата „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ през настоящата учебна година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ сключи договор за сътрудничество с ОУ „Васил Априлов“ гр. Бургас – иновативно училище и с ОУ „Стефан Стефанов“ с. Елин Пелин, обл. София – неиновативно училище. По Модул 1 от Националната програма от 15.05.2023 година до…
Виж повече

„Иновации в действие“ 2021/2022г.

Галерия, иновации в действие 2021-2023 год.
Участие на Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ в Националната програма „Иновации в действие“ през учебната 2021/2022 година   За трета поредна година Иновативно основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ участва и в Националната програма „Иновации в действие“, която е свързана със създаване на условия и подкрепа за прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот в иновативните училища, както и с изграждането на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища в цялата страна. По Модул 1 на програмата „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ през настоящата учебна година ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ сключи договор за сътрудничество със СУ „Христо Ботев“ гр. Карнобат – иновативно училище и със СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Стрелча – неиновативно училище. По Модул 1 от Националната програма от 07.06.2022…
Виж повече