ИСТОРИЯТА В СНИМКИ

История
[video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/15.09.2014.mp4"][/video] [video width="640" height="360" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/застъпници-за-пътна-безопасност-04-04-2014-гр.Пещера.mp4"][/video] [video width="426" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/одит-за-пътна-безопасност.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/проект-УСПЕХ-2012-2015.mp4"][/video] [video width="640" height="480" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/д-р-мечо.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2010-2015-2.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2010-2015-1.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2010-2015.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-4.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-3.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-2.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-1.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/1990-2000.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/1980-1990.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/1960-1980.mp4"][/video]   [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/архивни-кадри-1.mp4"][/video]
Виж повече