„С тържествен стих го възхваляваме! С песен образа му мил възпяваме!“

Видео, Галерия, Патрон
Скъпи ученици и учители, уважаеми родители, на 20 януари Българската православна църква чества паметта на българския патриарх Свети Евтимий Търновски. Горди сме, че нашето училище носи неговото име и на днешния ден отбелязваме своя патронен празник! Свети Патриарх Евтимий без съмнение е най-ярката църковно-обществена личност в нашата родна история от XIV век. Патриарх Евтимий Търновски е виден български средновековен духовник, авторитетна фигура в православния свят, отдал живота си за възхода на българската книжовност. Сравняват го със старозаветните пророци и христовите апостоли, съвременниците му го величаят като най-голямото светило на православието, а потомците го канонизират за светец. Божият промисъл и волята на българския клир го издигат до най-високото духовно стъпало в България - престолът на патриарха. А той цял живот копнее само за едно - за тишина и уединение, за отдаване…
Виж повече

Училищен екип за учебната 2021-2022 година

Екип, За Нас
Калинка Йорданова Павлова – директор; Гюлюмсер Мехмедова Идриз – заместник-директор Янка Атанасова Костадинова – главен учител, ИТ, БЗО; Мариана Николова Рилска – старши учител в начален етап; Маргарита Атанасова Сотирова – старши учител в начален етап; Рени Георгиева Харизанова –  учител в начален етап; Анна Георгиева Грочева – старши учител  в НЕ; Борислава Йорданова Джинина – старши учител по БЕЛ; Таня Тодорова Анастасова – старши учител  по АЕ; Венета Георгиева Гудова –  учител по Математика; Йорданка Ганчева Ганчева – старши учител  по ХООС, ФА, ЧП; Елена Димитрова Деянова –  учител  по ИЦ, ГИ, заместник Атанас Симетчиев; Ядигяр Якуб Фандъкова –  учител  по ИИ, Т; Елена Ангелова Ванчева – старши учител  по ФВС; Лариса Михайловна Дорохова – старши учител  по Музика; Елисавета Стефанова Личева –  учител  в ГЦДО в НЕ; София…
Виж повече

ИСТОРИЯТА В СНИМКИ

История
[video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/15.09.2014.mp4"][/video] [video width="640" height="360" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/застъпници-за-пътна-безопасност-04-04-2014-гр.Пещера.mp4"][/video] [video width="426" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/одит-за-пътна-безопасност.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/проект-УСПЕХ-2012-2015.mp4"][/video] [video width="640" height="480" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/д-р-мечо.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2010-2015-2.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2010-2015-1.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2010-2015.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-4.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-3.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-2.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/2000-2010-1.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/1990-2000.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/1980-1990.mp4"][/video] [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/1960-1980.mp4"][/video]   [video width="320" height="240" mp4="https://pe-pestera.eu/wp-content/uploads/2018/01/архивни-кадри-1.mp4"][/video]
Виж повече

училищен екип

Екип
 Педагогически персонал : Калинка Йорданова Павлова - директор Янка Атанасова Костадинова - главен учител, ИТ, БЗО; Руска Николова Терзиева - старши учител в начален етап; Мариана Николова Рилска - старши учител в начален етап; Маргарита Атанасова Сотирова - старши учител в начален етап; Борислава Йорданова Джинина - старши учител по БЕЛ; Таня Тодорова Анастасова - старши учител  по АЕ; Гюлюмсер Мехмедова Идриз - старши учител по Математика; Йорданка Ганчева Ганчева - старши учител  по ХООС, ФА, ЧП; Елена Димитрова Деянова -  учител  по ИЦ, ГИ, заместник Атанас Симетчиев; Ядигяр Якуб Фандъкова -  учител  по ИИ, Т; Елена Ангелова Ванчева - старши учител  по ФВС; Лариса Михайловна Дорохова - старши учител  по Музика; Рени Георгиева Харизанова -  учител  в ГЦДО в НЕ; Анна Георгиева Грочева - старши учител  в НЕ; София Сотирова…
Виж повече